Danh sách thủ tục V2

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Cấp, cấp lại giấy chứng nhận lương y
 • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
 • Dược - mỹ phẩm
 • Đào tạo
 • Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
 • Khám, chữa bệnh
 • Liên thông ngoài danh mục
 • Phòng, chống HIV/AIDS
 • Tổ chức - cán bộ
 • Trang thiết bị và công trình y tế
 • Y tế dự phòng và môi trường
 • TÌM THẤY 164 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 92
  Thủ tục mức độ 2 1364
  Thủ tục mức độ 3 6784
  Thủ tục mức độ 4 6273
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập