Danh sách thủ tục V2

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Cấp, cấp lại giấy chứng nhận lương y
 • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
 • Dược - mỹ phẩm
 • Đào tạo
 • Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
 • Khám, chữa bệnh
 • Liên thông ngoài danh mục
 • Phòng, chống HIV/AIDS
 • Tổ chức - cán bộ
 • Trang thiết bị và công trình y tế
 • Y tế dự phòng và môi trường
 • TÌM THẤY 158 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2024
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2024
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  TTHC cung cấp DVCTT một phần 8742
  TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 7016
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập